Charleston, SC - TLKPhotos

Church fence, Charleston
Sept 2009

2009Charlestonchurch